Teenused

• külmkamber
• surnu riietamine
• Surmajärgne ruumide puhastusteenus
• lugejad
• muusika ( puhkpill, viiul, süntesaator)
• kirstud ( hinnad alates 120€ )
• urnid ( hinnad alates 35€ )
• hauaplaadid ( hinnad alates 36€ )
• pärjad, kimbud, kaanekaunistused
• matuseautod
• surnutransport
• krematoorium ( tuhastamine alates 195€ )
• kõik muu matuseks vajalik